Nautika.lt - renginių organizavimas įmonėms

Nautika.lt ir Nautika-yachting.com

Visada mielai prisidedame prie buriavimo skatinimo ir populiarinimo. Nautika.lt bei Nautika-Yachting.com vardu padedame viešosioms organizacijoms organizuojant renginius, prisidedame kaip rėmėjai. Galvės regata, žurnalas buriuotojams “Vėjo!3”, kasmetiniai buriuotojų apdovanojimai – tai yra tik dalis renginių, prie kurių prisidedame ir mes.

Jeigu jūsų organizuojamiems renginiams, praktiniams ar teoriniams, su buriavimu susijusiems užsiėmimams reikia pagalbos ar paramos – mielai prisidėsime. Susiekite su mumis

Nautika.lt ir Nautika-Yachting.com komanda

× 'menu-1', 'menu_id' => 'primary-menu', ) ); ?>

Contact us